Hammurabin Laki

Kivipaasi johon Hammurabin laki oli kaiverrettu löydettiin vuonna 1901. Kuva: Wikipedia.

Kivipaasi johon Hammurabin laki oli kaiverrettu löydettiin vuonna 1901. Kuva: Wikipedia.

Hammurabin laki on yksi historian ensimmäisistä lakiteksteistä. Sen laati 1800-luvulla eaa. Babylonian kuningas Hammurabi, joka yhdisti koko Mesopotamian yhdeksi valtakunnaksi.

Lakikoelman 282 pykälää on kirjoitettu kivitaululle. Ne käsittelevät mm. väkivaltarikollisuutta, ryöstöjä ja korvausvelvollisuutta. Jos esim. pato murtuu ja pellot joutuvat veden valtaan, lain mukaan padon omistajan velvollisuus oli maksaa korvausta satonsa menettäneille viljelijöille.

Hammurabin laki tunnetaan parhaiten niin sanotusta talio-periaatteesta, hammas hampaasta, silmä silmästä, joka löytyy Hammurabin lain lisäksi myöhemmin kirjoitetuista Mooseksen kirjoista. Tästä on päätelty, että Mooseksen kirjojen rangaistusluettelo on saanut vaikutteita Hammurabin laista.

Hammurabin laki tarjoaa nykyihmiselle mahdollisuuden kurkistaa Babylonialaisten elämään. Joidenkin historiantutkijoiden mukaan se kertoo yhteiskunnasta, joka oli keskiajan Eurooppaa sivistyneempi.

About these ads